rozostavaný Starý most (máj 2015)
rozostavaný Starý most (máj 2015)

Podmienky

Platobné a storno podmienky:

 1. Ceny služieb sú vrátane DPH.
 2. Ak nie je inak uvedené, cena je za čln, nie za osobu. 1-4 osoby, za 5. osobu sa dopláca.
 3. V prípade rezervácie si účtujeme rezervačný poplatok 30 € s DPH formou zálohovej platby vopred na účet alebo v hotovosti – tento poplatok bude odpočítaný z celkovej sumy za služby.
 4. Doplatok sumy na mieste v hotovosti, v prípade záujmu dopredu na účet.
 5. V prípade zlého počasia nie je účtovaný storno poplatok, ak plavbu zruší kapitán. Náhrada termínu možná, príp. vrátenie zálohy.

Práva a povinnosti poskytovateľa a objednávateľa:

 1. Prepravca má uzatvorené zákonné poistenie.
 2. Prepravca zabezpečí pre všetky osoby na palube certifikované záchranné vesty. Dieťa do 15 rokov a člen posádky – neplavca je povinný obliecť si záchrannú vestu.
 3. Vyššia moc – preloženie plavby na náhradný termín pri nepriaznivom počasí: dážď, vietor, hmla, pri nepriaznivom vodostave – malá a veľká voda.
 4. Cestujúci, ktorí spôsobia škodu prepravcovi, sú povinní túto škodu nahradiť v plnej výške.
 5. Všetky osoby na palube sú povinní dodržiavať pokyny kapitána počas plavby.
 6. Zákazníci so službami objednanými na určený termín sa dostavia na dohodnuté miesto 10 minút pred dohodnutým začiatkom poskytovania služieb. V prípade meškania zákazníka, poskytovateľ nezaručuje dĺžku ani realizáciu objednanej služby, ktorá sa môže o čas meškania zákazníka skrátiť, prípadne presunúť na iný termín napr. z dôvodu následnej plavby.

Deti na palube:

Všetky deti do 15 rokov sú povinné mať počas plavby oblečené záchranné vesty. Za bezpečnosť a správanie detí sú zodpovední rodičia, prípadne iné dospelé osoby, v sprievode ktorých deti prišli. Tieto dospelé osoby zabezpečia, aby sa deti správali slušne a hlavne bezpečne, nebehali po palube, nevyzliekali si vesty počas plavby a pod.

UPOZORNENIE !

Posádka, cestujúci, pasažieri - nesmú byť pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok.